Universitair kennisnetwerk ouderenzorg

Zorgorganisatie Norschoten participeert sinds 2021 in het UKON-netwerk. UKON staat voor universitair kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen en bestaat uit een netwerk van heel veel verpleeghuiszorgorganisaties. Deze organisatie hebben een gemeenschappelijk kenmerk: alle organisaties zijn actief en ambitieus in het verbinden van praktijk en wetenschap.

Norschoten verricht onderzoeken die aansluiten bij de praktijk en die aansluiten bij de vraag van revalidanten en bewoners. Deelnemen aan dit netwerk past precies bij de ingezette koers om door te ontwikkelen naar een kennis- en expertisecentrum.
In onderstaande film leggen we uit waarom we het belangrijk vinden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.