Logeren

Woont u zelfstandig maar is dat tijdelijk even niet meer mogelijk omdat u bijvoorbeeld extra geneeskundige zorg nodig hebt of omdat uw familielid die altijd voor u zorgt een weekje met vakantie gaat, dan kan een kortdurend verblijf in Norschoten een uitkomst bieden.

Voor alle vormen van tijdelijk verblijf geldt dat wij u een op uw situatie afgestemd verblijf aanbieden inclusief bed, bad, maaltijd en zorg. Deze zorg wordt uitgevoerd door onze medewerkers.

Kortdurend verblijf / respijtzorg

Dit is een tijdelijke opname om uw partner, familielid of andere mantelzorger die altijd voor u zorgt even te ontlasten. Wij bieden u een goed verzorgd verblijf en uw mantelzorger kan met vakantie of even iets anders doen.

Dit kan ook een regelmatig geplande periode zijn, bijvoorbeeld elke zes weken een week.

Locaties voor kortdurend verblijf/respijtzorg

Op de volgende locaties bieden wij de mogelijkheid voor logeren:

  • Kweekweg, (voor mensen met lichamelijke klachten)
  • Elspeet, (voor mensen met lichamelijke klachten en/ of geheugenproblemen)
  • Kootwijkerbroek (voor mensen met lichamelijke klachten en/ of geheugenproblemen)
  • Klaverweide (voor mensen met geheugenproblemen)

Crisis- of spoedopname

Als er een acute zorgvraag ontstaat kunt u altijd contact opnemen met de zorgconsulenten voor overleg.

Indicatie en kosten

Om voor een tijdelijke opname in aanmerking te komen, hebt u een passend zorgprofiel voor verpleeghuiszorg van het CIZ nodig. De kosten worden dan vergoed uit de Wlz,  wel betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK is verantwoordelijk voor de berekening en inning van de eigen bijdrage.
Als u (nog) geen Wlz-indicatie heeft dan kunt u deze vorm van logeren aanvragen bij uw gemeente en wordt deze vergoed uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook bestaat er de mogelijkheid om op basis van een PGB tijdelijk te komen wonen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan contact op met een van de zorgconsulenten, tel.: 0342-40 40 00,