Welzijn

'Leven is de dag besteden zoals u dat wilt en zoals dat bij u past'

De afdeling Welzijn & Vrijwilligers zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor alle cliënten en bewoners van Norschoten. Dit doen wij onder het motto:  ‘Leven is je dag besteden zoals u dat wilt en bij u past’.

Uw wensen staan centraal

Ontmoeting en aandacht staan centraal. Uw wensen zijn uitgangspunt voor de activiteiten die we organiseren. Dagbesteding op maat, noemen we dat. De activiteiten variëren van kleinschalig en individueel tot gezamenlijk in groepsverband en grootschalig.

Uw levensgeschiedenis en uw persoonlijke interesses zijn het startpunt voor het opstellen van een dagbestedingsplan. Er wordt gekeken naar wat u kan en wil doen en hoe we dat in Norschoten kunnen realiseren. Uw familie betrekken we actief bij het maken en uitvoeren van het plan. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de welzijnsbegeleider.

Faciliteiten/activiteiten

Op elke locatie en woning  werkt een vaste welzijnsbegeleider. Met de welzijnswinkel beschikken we over een centrale uitleen van aangepast spelmateriaal zoals luisterboeken, daisyromspelers, dvd’s, cd’s, aangepaste  spellen  en zintuigactiverend materiaal. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hier ook gebruik van maken. Dit geldt ook voor de duofiets die op bijna iedere locatie aanwezig is.

Activiteiten* per locatie
Naast welzijn op maat voor u persoonlijk, zijn er op iedere locatie ook recreatieve activiteiten, zoals kooruitvoeringen, bingo’s, terrasmiddagen en spelavonden. Er worden  uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld de dierentuin of naar een museum. Er zijn diverse clubs, zoals de creaclub, mannenclub, denksportclub, schilderclub en wandelclub. De inhoud van de clubs kunnen per locatie verschillen. Een aantal locaties biedt inloopactiviteiten waar ook omwonenden van harte welkom zijn. Heeft u interesse in een van de activiteiten, dan bent u van harte welkom.

*NB: In verband met de coronapandemie worden er op dit moment geen gezamenlijke activiteiten of uitstapjes georganiseerd. Onze welzijnsbegeleiders ondernemen nu vooral individuele activiteiten met cliënten op de locaties.

Gezond bewegen
Een van de speerpunten in Norschoten is gezond bewegen. Het bewegen in het dagelijks leven wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Op alle locaties zijn wekelijks gymclubs actief en we gebruiken muziek om het bewegen zo gezellig en aangenaam mogelijk te maken.

Arbeidsmatige dagbesteding

Voor de jongere cliënten is er arbeidsmatige dagbesteding. Dit is minder vrijblijvend. Er wordt gewerkt in een vaste structuur en er worden meer ‘eisen’ gesteld aan de deelnemers. Zo worden er producten vervaardigd voor verkoop, zoals zijden sjaals, houtbrandschilderingen, kaarten, windlichtjes en dergelijke. Ook worden klussen uitgevoerd voor de eigen organisatie of voor derden. In de arbeidsmatige dagbesteding wordt een beroep gedaan op de vaardigheden die cliënten nog wel hebben. Zo ervaren ze dat ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Plezierige Activiteiten Methode

Welzijn is in Norschoten geen extraatje, maar een  integraal onderdeel van de zorg. In het dagelijks leven in de woning wordt daarom gebruik gemaakt van de Plezierige Activiteiten Methode. Welzijnsbegeleiders geven hierin advies.  Want, als iemand tevreden is met zijn/haar leven is er minder medische zorg nodig.

Vrijwilligers

Naast onze welzijnsbegeleiders zijn ook veel vrijwilligers actief bij de diverse activiteiten die binnen Norschoten worden georganiseerd. De coördinatie van dit vrijwilligerswerk ligt ook bij de afdeling Welzijn & Vrijwilligers. Lees hier meer over het vrijwilligerswerk binnen Norschoten.

Onze deskundige welzijnsbegeleiders zorgen ervoor dat de kwaliteit van het welzijn en de activiteiten gewaarborgd zijn.