Zorg

in Norschoten

De zorgverleners ondersteunen u bij alle dagelijkse activiteiten, te beginnen bij wassen en aankleden, medicatie toedienen. Bij de dagelijkse dingen die u nog zelfstandig kunt en wilt doen, ondersteunen wij u om dat zo lang mogelijk zelf te kunnen blijven doen en soms mogelijk te maken. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor alle behandelingen.

Regie ligt bij u
De regie van de zorg ligt bij u: u bepaalt in principe hoe laat u gewekt wilt worden, aan welke activiteiten u deelneemt, hoe laat u ’s avonds naar bed wilt.

Zorg
De ‘zorg’ is de smeerolie van de dag. Er zijn altijd een woonzorgbegeleider en een assistent-woonzorgbegeleider in de woning aanwezig. Zij zorgen voor deelname aan activiteiten, onderhouden contacten met artsen, behandelaren, geestelijk verzorgers, en natuurlijk met familie, naasten en vrijwilligers.

Zorg rondom maaltijden en koken

De assistent-woonzorgbegeleiders zorgen voor alles rondom de maaltijden en het koken. Er wordt in bijna alle woningen zelf gekookt, door assistent-woonzorgbegeleiders en/of door kookvrijwilligers. Als u dat wilt, kunt u helpen bij het bereiden van de maaltijd. De diëtisten ondersteunen de assistent-woonzorgbegeleiders bij keuzes als het gaat om de schijf van vijf. Het menu wordt met de bewoners van een woning in onderling overleg afgestemd. En ook wordt per woning besloten of er tussen de middag of ’s avonds warm wordt gegeten.

Welzijnsbegeleiders

Naast de woonzorgbegeleiders zijn er in iedere woning ook welzijnsbegeleiders aanwezig, die zorgdragen voor uw welzijn, welbevinden en die de (groeps)activiteiten organiseren en begeleiden.

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.