Zorg, domotica en uw zelfstandigheid

zelfstandigheid met maximale veiligheid

Juist om uw zelfstandigheid zo groot mogelijk te maken mét maximale veiligheid, gebruiken we domotica. Domotica zijn elektronische toepassingen die het wonen en de zorg makkelijk maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld ‘s nachts bijvoorbeeld een uitluistersysteem. De verzorgende krijgt een signaal op de mobiele telefoon als iemand uit bed komt en hij/zij kan dan tijdig eventuele maatregelen nemen. Dit systeem voorkomt dat we ’s nachts onnodig bij u op de kamer komen. Bekijk ook ons filmpje over zorgdomotica

Maximale vrijheid

Een ander voorbeeld: Bij ons heeft u maximale vrijheid. De voordeur gaat altijd open en dicht als u er door wilt. Alleen sommige van onze (voornamelijk dementerende) cliënten hebben een chip in hun schoen. Als het domoticasysteem deze chip herkent, blijft de voordeur gesloten en gaat het traphek op slot. De inzet van domotica sluit aan bij onze wensen om:

  • de best mogelijke zorg te willen leveren
  • te realiseren dat u zoveel mogelijk de regie over uw leven in eigen hand kunt houden en zichzelf kunt blijven.

Gekozen is voor domotica:

  • die geschikt is voor diverse cliënten met verschillende beperkingen
  • per cliënt op maat wordt afgestemd.
  • De veiligheid en privacy van cliënten kunnen waarborgen.

In overleg met u en/of uw  familie wordt bepaald welke domotica nodig en/of wenselijk is. De middelen die ingezet worden staan altijd vermeld in uw zorgleefplan.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.