Informatie over doorverwijzing naar Norschoten

Uw cliënt heeft hoogcomplexe behandeling nodig. Daarvoor bent u bij Norschoten aan het juiste adres. Wij hebben alles in huis voor professionele behandeling. Ook voor ouderen die thuis ondersteuning nodig hebben.

Wij helpen onze cliënten met complexe medische hulpvragen. Daarvoor hebben we solide samenwerkingen met zorg- en behandelpartners opgezet. En we gaan verder dan dat: we richten ons continu op de verdere professionalisering van onze zorg en behandeling. Zo zijn we lid van het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen en hebben we een actieve wetenschapscommissie en professionele adviesraad in huis.

Onze expertise

We zijn een deskundige partner voor ziekenhuizen, huisartsen en specialisten op het gebied van:

 • psychogeriatrie
 • somatiek: Parkinson, niet-aangeboren hersenaandoening, MS, CVA, revalidatie
 • somatiek plus (met problematiek op het gebied van psyche en gedrag)
 • chronisch psychiatrische oudere
 • palliatieve zorg
 • delier

Voor medisch inhoudelijk overleg, bijvoorbeeld met een van de specialisten ouderengeneeskunde, en voor andere collegiale informatie kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van Norschoten: medischsecretariaat@norschoten.nl

Specialist in Parkinson(isme)

Norschoten bedient de gehele keten voor mensen met parkinson(isme). In elke fase van deze ziekte zorgen we ervoor dat elke cliënt de specialistische behandeling en ondersteuning krijgt die men verdient. Zowel:

 • in de thuissituatie
  door behandelaren (lid van ParkinsonNet) op vraag van een neuroloog
 • revalidatie
  gedurende de revalidatie is inzet mogelijk van een van onze gespecialiseerde behandelaren
 • in het dagcentrum
  met aparte groepen voor mensen met parkinson(isme). Het screenings- en behandelprogramma is afgestemd op de vraagstukken die spelen (Parkinson-totaal). Met als doel om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zie ook deze pagina
 • intramuraal
  als intensieve zorg nodig is, met activiteiten gericht op parkinson(isme).

Samenwerking in de keten

Norschoten werkt samen met de neurologen en parkinsonverpleegkundigen van de ziekenhuizen Gelderse Vallei en Meander Medisch Centrum. Meerdere behandelaren zijn aangesloten bij ParkinsonNet (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedist, maatschappelijk werk, psychologen, specialist ouderengeneeskunde (i.o.)

Behandeling bij Norschoten of in de thuissituatie

Ambulant geriatrieteam
Biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan ouderen en mantelzorgers.

LSVT-team
Biedt een kortdurende en intensieve therapie aan cliënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Vier weken, vier keer per week door een speciaal geschoolde fysiotherapeut en ergotherapeut.

Eerstelijnsbehandeling
Al onze behandelaren hebben ‘kwetsbare ouderen’ als specifieke deskundigheid.

Revalidatiecentrum

Logeren – ontlasten mantelzorger

Dagcentrum
Het dagcentrum heeft meerdere locaties en is gespecialiseerd in Parkinson, dementie, somatiek.

CONTACT NORSCHOTEN

U kunt ons bereiken via ons algemene nummer (24 uur per dag, 7 dagen in de week).