Informatie over doorverwijzing naar Norschoten

Uw cliënt heeft hoogcomplexe behandeling nodig. Daarvoor bent u bij Norschoten aan het juiste adres. Wij hebben alles in huis voor professionele behandeling. Ook voor ouderen die thuis ondersteuning nodig hebben.

Wij helpen onze cliënten met complexe medische hulpvragen. Daarvoor hebben we solide samenwerkingen met zorg- en behandelpartners opgezet. En we gaan verder dan dat: we richten ons continu op de verdere professionalisering van onze zorg en behandeling. Zo zijn we lid van het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen en hebben we een actieve wetenschapscommissie en professionele adviesraad in huis.

Onze expertise

We zijn een deskundige partner voor ziekenhuizen, huisartsen en specialisten op het gebied van:

  • psychogeriatrie
  • somatiek: Parkinson, niet-aangeboren hersenaandoening, MS, CVA, revalidatie
  • somatiek plus (met problematiek op het gebied van psyche en gedrag)
  • chronisch psychiatrische oudere
  • palliatieve zorg
  • delier

Voor medisch inhoudelijk overleg, bijvoorbeeld met een van de specialisten ouderengeneeskunde, en voor andere collegiale informatie kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van Norschoten: medischsecretariaat@norschoten.nl

Behandeling bij Norschoten of in de thuissituatie

Ambulant geriatrieteam
Biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan ouderen en mantelzorgers.

LSVT-team
Biedt een kortdurende en intensieve therapie aan cliënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Vier weken, vier keer per week door een speciaal geschoolde fysiotherapeut en ergotherapeut.

Eerstelijnsbehandeling
Al onze behandelaren hebben ‘kwetsbare ouderen’ als specifieke deskundigheid.

Revalidatiecentrum

Logeren – ontlasten mantelzorger

Dagcentrum
Het dagcentrum heeft meerdere locaties en is gespecialiseerd in Parkinson, dementie, somatiek.

CONTACT NORSCHOTEN

U kunt ons bereiken via ons algemene nummer (24 uur per dag, 7 dagen in de week).