Dagopvang en dagbehandeling

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u gedurende één of meerdere dagen per week extra ondersteuning nodig? Dat kan met op diverse locaties in ons Dagcentrum. ’s Morgens en ’s middags bent u in goede handen bij onze zorgmedewerkers en behandelaren. Aan het einde van de dag gaat u weer naar huis. U kunt zo veel dagen of dagdelen in de week komen als u wilt, afhankelijk van de Wmo-vergoeding (voor dagopvang) of CIZ-indicatie (voor dagbehandeling). Fijn voor u en voor uw partner en andere familie. Zo kunnen zij de zorg die ze u willen geven, ook volhouden.

Locaties

Op de volgende locaties vindt u ons dagcentrum:

Indicatie en meer informatie

Dagopvang

In het Dagcentrum Norschoten bieden wij u diverse (groeps)activiteiten en contact met anderen. Zo hebt u bij ons een zinvolle, leuke dagbesteding. De dagopvang wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag hiervoor doet u bij uw gemeente. Onze zorgconsulenten kunnen u hierover meer vertellen (telefoon: 0342-40 40 00) of mail naar: dagcentrumconsulent@norschoten.nl .

Dagbehandeling

In stand houden, herstellen en vooruitgaan

Bij dagbehandeling gaat het om in stand houden, herstellen en vooruitgaan. Wij gaan uit van uw mogelijkheden: wat kunt u nog zelf en waar heeft u ondersteuning bij nodig. Daar stemmen we de begeleiding en het behandelplan op af. U kunt gebruikmaken van individuele therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Verder bieden wij volop keuze uit individuele en groepsgewijze activiteiten zoals creatieve activiteiten, geheugentraining, bewegingsgroepen en kookgroepen. Ook alledaagse dingen krijgen aandacht, zoals tafels dekken, planten verzorgen en koffie inschenken.

Dagbehandeling in ons dagcentrum biedt u:

 • zinvolle, leuke dagbesteding,
 • gezellig samen zijn
 • gespecialiseerde behandelingen, zoals fysiotherapie, logopedie
 • behouden van mogelijkheden
 • leren omgaan met beperkingen
 • mentaal weerbaar zijn
 • advies en begeleiding voor mantelzorgers.

Medewerkers

Naast verzorgenden treft u verpleegkundigen,  welzijnsbegeleiders, therapeuten en specialisten aan. U kunt te maken krijgen met de specialist ouderengeneeskundige, maatschappelijk werker en psycholoog. Het centrale aanspreekpunt tijdens de dagbehandeling is uw eerst verantwoordelijk verzorgende (evv’er). Hier kunt u terecht met al uw vragen. De evv’er is aanwezig bij familie- en behandelgesprekken en onderhoudt het contact met uw familie en mantelzorgers.

Behandelplan

Na uw aanmelding wordt u, op het moment dat er plek is, in een groep van de dagbehandeling geplaatst. De eerste zes weken is observatietijd. We kijken dan vooral of u op de goede plek zit. Deze periode is ook preventiegericht. Daarbij wordt gekeken naar risico’s als vallen, verslikken en depressie. Op basis daarvan kijken we wat we binnen de dagbehandeling kunnen inzetten aan activiteiten en behandeling. Als u bijvoorbeeld hoog scoort op het risico van vallen kan de fysiotherapeut een therapie geven die gericht is op valpreventie. Na de eerste zes weken wordt een zorgbehandelplan opgesteld. Dit plan wordt besproken in het multidisciplinair overleg, waarbij ook familie en externe partners, zoals thuiszorg, aanschuiven. Een keer per jaar, vindt dit overleg plaats. Uw eigen huisarts blijft overigens altijd wel de eersteindverantwoordelijke.

Indicatie en meer informatie

Om voor dagbehandeling (vanuit de Wet langdurige zorg) in aanmerking te komen heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. Voor meer informatie kunt u ook bellen met het cliëntservicebureau van Norschoten, tel. 0342-40 40 00. Meer over de dagbehandeling is ook te lezen in dé dagbehandelingskrant van Norschoten.

Specifieke aandachtsgebieden

 • Dagbehandeling geheugenproblemen of dementie
  Als geheugenproblemen erger worden of de eerste tekenen van dementie zich aandienen, kan het zijn dat uw eigen huis niet meer de beste en veiligste plek is om de dag door te brengen. In dat geval kunt u één of meerdere dagen per week terecht op de dagbehandeling. Onze zorgmedewerkers, welzijnsbegeleiders en therapeuten maken samen met u en uw familie een programma op maat met groepsactiviteiten, zoals geheugentraining, gezelligheid en sociale contacten
 • Dagbehandeling ziekte van Parkinson
  De Parkinson-dagbehandeling stelt mensen met de ziekte van Parkinson in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wij bieden u een zinvolle en leuke dagbesteding en ondersteuning bij het ondernemen van sociale activiteiten. Ook leren wij u om te gaan met de fysieke beperkingen en ondersteunen uw mentale weerbaarheid door het bieden van gespecialiseerde behandeling. Ook adviseren en begeleiden wij, indien wenselijk, uw mantelzorgers.
 • Dagbehandeling somatiek (lichamelijke klachten)
  De dagbehandeling somatiek is speciaal voor mensen met lichamelijke klachten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben en graag een paar dagen per week onder de mensen zijn. U krijgt een dagprogramma aangeboden, waarbij naast de behandelingen nog volop ruimte is voor deelname aan gezellige activiteiten en sociale contacten. Alles is gericht op het vergroten of behouden van uw zelfredzaamheid.