Parkinson Totaal

Om de kwaliteit van zorg en leven voor cliënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren en te verbeteren is Norschoten het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal gestart.

Wat houdt het programma Parkinson Totaal in?

Binnen twee weken bekijken diverse behandelaren, samen met de eerstverantwoordelijk verzorgende (evv’er) en een specialist ouderengeneeskunde uw klachten, beoordelen deze en stellen een voor u op maat gemaakt behandeltraject samen. Ook de welzijnsbegeleider bespreekt met u activiteiten voor u mogelijk zijn. Direct daarna start de behandelingsperiode van tien weken. Hoeveel dagen per week dit in beslag neemt, en welke behandelaren hierbij zijn betrokken, is afhankelijk van wat er in het behandelplan is afgesproken

Team Parkinson Totaal

Team Parkinson Totaal

De teamleden beschikken over ruime kennis en ervaring met de ziekte van Parkinson, zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en werken volgens landelijke richtlijnen. Ook zijn zij aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Opbouw van het programma

Parkinson Totaal is een programma dat twaalf weken duurt. In deze twaalf weken kijken we samen met u naar uw klachten. U komt hiervoor een tot drie dagen per week naar de dagbehandeling De Valk, die gespecialiseerd is in deze problematiek.

Mantelzorger

De begeleiding van uw mantelzorger is belangrijk onderdeel van het behandelplan. Indien nodig organiseren wij een mantelzorgdag: uw mantelzorger, partner of familielid komt een dag mee naar de dagbehandeling. Het doel van deze dag is het leren omgaan van de zorg voor iemand met Parkinson en het uitwisselen van tips.

Dagbehandeling

Het programma Parkinson Totaal vindt plaats op de dagcentrum De Valk en op dagcentrum Schaffelaar. U ontmoet lotgenoten die net als u soortgelijke problemen ervaren. Hier wordt beter inzicht verkregen in uw dagelijks functioneren en de problemen waar u tegenaan loopt. Het zorgteam bespreekt met u waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. De fysiotherapeut geeft gerichte adviezen over bewegen en motoriek en oefent bijvoorbeeld het lopen. Of er thuis aanpassingen nodig zijn, bespreekt de ergotherapeut met u. De logopedist kijkt of er problemen zijn met onder andere slikken, articuleren en de stem. De psycholoog onderzoekt indien nodig de cognitie (onder andere het denkvermogen, geheugen), stemming en gedrag en geeft advies. Tot slot adviseert de diëtist over de juiste voeding, passend bij uw behoefte.

Ondersteuning na behandelfase

Als blijkt dat na de behandelfase nog ondersteuning nodig is, dan kunt u doorstromen naar een van de andere dagbehandelingen van Norschoten. Gaat u na dit programma met ontslag en is er thuis nog behandeling nodig, dan volgt een overdracht naar de door u gekozen paramedicus.

Meer informatie

In de folder Programma Parkinson Totaal vindt u meer informatie over het programma. Onze zorgconsulenten kunnen u ook meer vertellen, ook over de wijze van aanmelden. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met de zorgconsulenten van Norschoten, telefoon 0342-40 40 00 / e-mail: dagcentrumconsulent@norschoten.nl.